Bukovinské blatiny

L.BK.03
Lokalizace: 49.302361N 16.779353E
Rozloha: 10,224 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 486 - 564 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,765 ha 27,05 2,65
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,337 ha 3,29 2,02
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,104 ha 10,8 2,75
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,019 ha 0,19 4
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,346 ha 3,38 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,170 ha 1,66 4

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.