Ke stažení

Realizace projektu Ochrana a udržitelné využívání mokřadů ČR (PDF - 64.67 kB)

Popis realizace projektu Ochrana a udržitelné využívání mokřadů České republiky, v rámci kterého vznikla databáze Mokřady České republiky.

Vyhodnocení druhové diverzity a habitatové preference netopýrů (PDF - 9.93 MB)

Zpráva o druhové diverzitě a habitatové preferenci netopýrů ve vybraných mokřadech ČR. Obsahuje návrh opatření zajišťujících adekvátní ochranu netopýrů (2015).

Netopýři PR Mokřady dolní Liběchovky (PDF - 9.8 MB)

Závěrečná zpráva z monitoringu netopýrů na území PR Mokřady dolní Liběchovky (2016).

Brožura o mokřadech mezinárodního významu České republiky (PDF - 12.89 MB)

Česko-anglická brožura o mokřadech mezinárodního významu České republiky

Garanti mokřadů mezinárodního významu (PDF - 23.39 kB)

Seznam garantů jednotlivých mokřadů mezinárodního významu České republiky

Kurz polární ekologie a výzkumu polárních mokřadů (PDF - 127.42 kB)

Zpráva z kurzu navazujícího na projekt Ochrana a udržitelné využívání mokřadů České republiky.