Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa

RS14
Lokalizace: 50.027776N 12.733552E
Rozloha: 3 202,344 ha
Kategorie: Mezinárodně významné mokřady
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Zapsání do seznamu mokřadů mezinárodního významu: 2012
Kritéria zařazení do RS: 1, 2, 3, 4
Stupeň ochrany: EVL, PP, NPP, PR, NPR, CHKO
Nadmořská výška: 642 - 982 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Ochrana

CHKO

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 5,111 ha 0,16 2,65
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,405 ha 0,01 1,01
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 101,258 ha 3,16 1,02
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 69,130 ha 2,16 1,97
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 31,908 ha 1 3,72
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 2,741 ha 0,09 1,99
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0,025 ha -- 1
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 9,254 ha 0,29 1,83
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 2,703 ha 0,08 2,35
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,064 ha -- 2
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 34,638 ha 1,08 2
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 1,280 ha 0,04 3,65
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,538 ha 0,05 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 4,550 ha 0,14 1,78
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 19,169 ha 0,6 1,72
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 49

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ostatní helminti Keratella serrulata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Brouci Stenus excubitor -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2011
Obojživelníci Triturus sp. -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Pavouci Nuctenea silvicultrix -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Pavouci Micaria dives -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Brouci Timarcha metallica -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Brouci Tanysphyrus ater -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Tachyporus transversalis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Brouci Stenus oscillator -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Brouci Stenus nitidiusculus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Stenus kiesenwetteri -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Brouci Stenus brevipennis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Lišejníky Vulpicida pinastri -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Brouci Scolytus scolytus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Brouci Rhinoncus henningsi -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 353

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.

HÄRTEL, H.; LONČÁKOVÁ, J.; HOŠEK, M. (eds.) (2009). Mapování biotopů v České republice: Východiska, výsledky, perspektivy. 1. vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 196 s., tabulky, mapy, CD-ROM. ISBN 978-80-87051-36-8.