Podzemní Punkva

RS11
Lokalizace: 49.383114N 16.733574E
Rozloha: 1 571,620 ha
Kategorie: Mezinárodně významné mokřady
Zapsání do seznamu mokřadů mezinárodního významu: 2004
Kritéria zařazení do RS: 1, 2, 3, 4
Nadmořská výška: 341 - 567 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Forma ochrany území

CHKO

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,003 ha -- 2
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 1,591 ha 0,1 1
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0,156 ha 0,01 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1,035 ha 0,07 1
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,856 ha 0,05 1,99
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3,260 ha 0,21 2,09
S3A Jeskyně přístupné veřejnosti -- -- 0,081 ha 0,01 1
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0,277 ha 0,02 1,17
S1.4 Vysokobylinná vegetace zazemněných drolin -- -- 0,192 ha 0,01 1,02
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1,087 ha 0,07 1,71
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3,612 ha 0,23 2,22
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,705 ha 0,04 3,34
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 8,471 ha 0,54 1,68
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1,337 ha 0,09 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 21,634 ha 1,38 1,47
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 41

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Isorhipis melasoides -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Brouci Mycetophagus decempunctatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Mycetophagus ater -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Lišejníky Solorina saccata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Brouci Stenagostus rhombeus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Microrhagus lepidus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Agrilus hyperici -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Lycoperdina bovistae -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Luperus xanthopoda -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Lamiogethes buyssoni -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Stictoleptura scutellata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Ipidia binotata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Hylis olexai -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 328

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.

HÄRTEL, H.; LONČÁKOVÁ, J.; HOŠEK, M. (eds.) (2009). Mapování biotopů v České republice: Východiska, výsledky, perspektivy. 1. vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 196 s., tabulky, mapy, CD-ROM. ISBN 978-80-87051-36-8.