Smraďoch

Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa

RS14.04
Lokalizace: 50.013562N 12.718886E
Rozloha: 9,954 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 774 - 790 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Lesní rašeliniště s několika minerálními prameny a vývěry plynného CO2, který probublává vodou jezírek.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0,240 ha 2,41 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 7,427 ha 74,61 1,62
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 1,949 ha 19,58 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,098 ha 0,98 2
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0,081 ha 0,81 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2004
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Orthilia secunda hruštice jednostranná -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- -- -- 2010
Mechorosty Sphagnum fuscum rašeliník hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Trientalis europaea sedmikvítek evropský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.