Mokřady a minerální prameny Slavkovského lesa

Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa

RS14.02
Lokalizace: 50.025336N 12.759821E
Rozloha: 2 128,339 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPP, PP, PR
Nadmořská výška: 642 - 850 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 274,779 ha 12,91 2,39
První 1 2 3 4 Zobrazeno: 45 - 46

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Stenus kiesenwetteri -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Squamapion vicinum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Sphaeriestes aeratus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Rhinoncus smreczynskii -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2010
Brouci Rhinoncus albicinctus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Quedius boopoides -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Poophagus sisymbrii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Blanokřídlí Formica lemani -- Ohrožený -- -- -- 2012
Brouci Gymnetron beccabungae -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Bruchidius cisti -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Brouci Cercyon alpinus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Brouci Cassida margaritacea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Brouci Cassida hemisphaerica -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Brouci Buprestis rustica -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
První 1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 30 - 45 z 321

Realizované projekty

Název projektu: Tůně a přehrážky Krásenského rašeliniště
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2014 do 2017
Výše podpory: 336 tis. Kč
Zdroj: PPK
Anotace: Rašeliniště ležící v centrální části Slavkovského lesa bylo ohroženo zarůstáním a odvodněním. Během tříletého období došlo na lokalitě k revitalizaci, kdy bylo odstraněno přes 12 ha zarůstajících dřevin a v původních odvodňovacích kanálech byly vystaveny hrázky, které zde zadrží vodu. Prostor osidlují vzácné druhy rostlin a živočichů, například rosnatka okrouhlolistá či motýli žluťásek borůvkový a perleťovec severní.

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.