Vlčí louka

Horní Jizera

RS13.09
Lokalizace: 50.845739N 15.23724E
Rozloha: 7,985 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PP
Nadmořská výška: 1000 - 1050 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

botanický, entomologický význam

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0,098 ha 1,23 1
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0,016 ha 0,21 2,54
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 4,226 ha 52,93 2,78
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 1,886 ha 23,62 1,25
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0,737 ha 9,23 3,51

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum fimbriatum rašeliník třásnitý -- HD V -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum angustifolium rašeliník úzkolistý -- HD V -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum rubellum rašeliník červený -- HD V -- -- 2020
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Trichophorum cespitosum suchopýrek trsnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Huperzia selago vranec jedlový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Empetrum nigrum šicha černá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
První 1 2 3 Zobrazeno: 30 - 38

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.