Vlčí louka

Horní Jizera

RS13.09
Lokalizace: 50.845739N 15.23724E
Rozloha: 7.985 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 1000 - 1050 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

botanický, entomologický význam

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.098 ha 1.23 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.737 ha 9.23 3.51
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 4.226 ha 52.93 2.78
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.016 ha 0.21 2.54
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 1.886 ha 23.62 1.25

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2010
Cévnaté rostliny Carex pauciflora ostřice chudokvětá -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2007
Cévnaté rostliny Trientalis europaea sedmikvítek evropský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Trichophorum cespitosum suchopýrek trsnatý -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Huperzia selago vranec jedlový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Empetrum nigrum šicha černá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2007

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.