Klečové louky

Horní Jizera

RS13.08
Lokalizace: 50.83574N 15.245955E
Rozloha: 18,390 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 970 - 1050 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Komplex 4 vrchovišť (Velká Klečová louka, Malá Klečová louka, Smrčková louka, Jelení loučka) propojených ochranným pásmem. Živá rašeliniště s tůňkami, porosty kleče a s roztroušenými smrky. Rostlinná společenstva sv. Leuco-Scheuchzerion palustris, Sphagnion medii, Vaccinio-Piceion, Pinion mughi. Evropské rozvodí mezi Baltským a Severním mořem.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1,050 ha 5,71 2
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 1,087 ha 5,91 1,08
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,001 ha -- 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 3,023 ha 16,44 1,41
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,152 ha 0,83 3,15
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 7,997 ha 43,49 2,66
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0,361 ha 1,97 1,2
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 1,334 ha 7,25 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Absconditella sphagnorum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Acanthis cabaret čečetka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Vážky Aeshna juncea šídlo sítinové -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Agonum ericeti -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Aplotarsus incanus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Bryoria fuscescens -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Motýli Callophrys rubi ostruháček ostružinový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Mechorosty Calypogeia sphagnicola kryjnice rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Carex limosa ostřice bažinná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Carex pauciflora ostřice chudokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Lišejníky Cladonia carneola -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Lišejníky Cladonia merochlorophaea -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Lišejníky Cladonia pleurota -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 85

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.