U Posedu

Horní Jizera

RS13.07
Lokalizace: 50.836191N 15.235268E
Rozloha: 1,094 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PP
Nadmořská výška: 996 - 1003 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

krajinně ekologicky významný, botanicky významný

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0,086 ha 7,9 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 0,742 ha 67,83 2
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0,076 ha 6,98 1
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 0,189 ha 17,28 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2013
Cévnaté rostliny Betula carpatica bříza karpatská -- -- Chybí údaje (DD) -- 2010
Cévnaté rostliny Carex pauciflora ostřice chudokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Empetrum nigrum šicha černá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Huperzia selago vranec jedlový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Carex limosa ostřice bažinná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.