U Posedu

Horní Jizera

RS13.07
Lokalizace: 50.836191N 15.235268E
Rozloha: 1.094 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 996 - 1003 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

krajinně ekologicky významný, botanicky významný

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.087 ha 7.91 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 0.742 ha 67.83 2
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.076 ha 6.99 1
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 0.189 ha 17.27 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Betula carpatica bříza karpatská -- -- Chybí údaje (DD) -- 2009
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2010
Cévnaté rostliny Carex pauciflora ostřice chudokvětá -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Trientalis europaea sedmikvítek evropský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Huperzia selago vranec jedlový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Empetrum nigrum šicha černá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.