Na čihadle

Horní Jizera

RS13.05
Lokalizace: 50.832183N 15.22962E
Rozloha: 14.632 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 972 - 1000 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Jedno z nejznámějších a nejpřístupnějších vrchovišť v Jizerských horách s mnoha tůňkami a porosty zakrslých smrků na sušších místech. Téměř chybí kosodřevina. Nejbližší okolí, tvořené v nedávné minulosti smrkovými porosty s hluboce zavětvenými korunami, je v současné době díky imisím odlesněno. Evropské rozvodí mezi Baltským a Severním mořem. Rašelinné fytocenózy sv. Leuco-Scheuchzerion palustris, Rhynchosporion albae, Sphagnion medii, Vaccinio-Piceion.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.040 ha 0.27 4
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 1.377 ha 9.41 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 2.001 ha 13.68 1.9
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.441 ha 3.02 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Scheuchzeria palustris blatnice bahenní Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2007
Cévnaté rostliny Betula carpatica bříza karpatská -- -- Chybí údaje (DD) -- 2009
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2010
Cévnaté rostliny Veratrum album kýchavice bílá Ohrožený -- -- -- 2002
Vážky Somatochlora alpestris lesklice horská -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex limosa ostřice bažinná Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2007
Cévnaté rostliny Carex pauciflora ostřice chudokvětá -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2013
Mechorosty Sphagnum majus rašeliník Dusénův -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum balticum rašeliník baltský -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum cuspidatum rašeliník bodlavý -- HD V -- -- 2009
Mechorosty Sphagnum papillosum rašeliník bradavčitý -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum tenellum rašeliník nejměkčí -- HD V -- -- 2009
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 30

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.