Rybí loučky

Horní Jizera

RS13.04
Lokalizace: 50.846999N 15.341876E
Rozloha: 44.125 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 832 - 900 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Několik menších živých rašelinišť s porosty kleče, které přecházejí v rašelinné a podmáčené smrčiny. Starší porosty odumřelé vlivem imisí i vysoké hladiny podzemní vody. Rašelinná rostlinná společenstva sv. Caricion fuscae, Caricion rostratae, Cardamino-Montion, Pinion mughi, Sphagnion medii, Vaccinio-Piceion.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 9.197 ha 20.84 2.72
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.142 ha 0.32 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 5.727 ha 12.98 1.14
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 16.358 ha 37.07 1.73

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Acanthis flammea -- -- -- -- -- 2008
Dvoukřídlí Spazigaster ambulans -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2003
Cévnaté rostliny Luzula sudetica bika sudetská -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Gentiana asclepiadea hořec tolitovitý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Juniperus communis subsp. alpina jalovec obecný nízký Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2009
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Sorbus aria jeřáb muk -- -- Ohrožený (EN) -- 2002
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Vážky Somatochlora arctica lesklice severská -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex limosa ostřice bažinná Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2009
Cévnaté rostliny Carex pauciflora ostřice chudokvětá -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Lycopodium clavatum plavuň vidlačka -- HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Vážky Cordulegaster boltonii páskovec kroužkovaný -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 26

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.