Černá jezírka

Horní Jizera

RS13.03
Lokalizace: 50.848353N 15.304194E
Rozloha: 138,263 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 872 - 913 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava 4 menších oddělených vrchovišť (Černé rybníky, Tetřeví louka, Velká Krásná louka, Malá Krásná louka) s porosty kleče, propojených podmáčenými smrčinami. Několik menších jezírek zarůstajících rašeliníkem, kosodřevina ostrůvkovitě na vyvýšených místech. Rašelinná společenstva sv. Caricion fuscae, Caricion rostratae, Rhynchosporion albae, Sphagnion medii, Vaccinio-Piceion, Pinion mughi.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 7,191 ha 5,2 1,62
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 25,835 ha 18,69 1,61
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,127 ha 0,82 1,35
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0,738 ha 0,53 1,35
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 1,173 ha 0,85 1,08
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0,217 ha 0,16 1,65
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 75,344 ha 54,49 2,69

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Agonum ericeti -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Mechorosty Lophoziopsis longidens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Lecidea huxariensis -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Lišejníky Lecidea lithophila -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Lecidea plana -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Platismatia glauca -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Pycnora praestabilis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Lišejníky Pycnora sorophora -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Strangospora moriformis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Strangospora pinicola -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Mechorosty Calypogeia sphagnicola kryjnice rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Bolitobius inclinans -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Mechorosty Tayloria tenuis mrvenka štíhlá -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Lišejníky Chaenotheca xyloxena -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 82

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.