Černá jezírka

Horní Jizera

RS13.03
Lokalizace: 50.848353N 15.304194E
Rozloha: 138.263 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 872 - 913 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava 4 menších oddělených vrchovišť (Černé rybníky, Tetřeví louka, Velká Krásná louka, Malá Krásná louka) s porosty kleče, propojených podmáčenými smrčinami. Několik menších jezírek zarůstajících rašeliníkem, kosodřevina ostrůvkovitě na vyvýšených místech. Rašelinná společenstva sv. Caricion fuscae, Caricion rostratae, Rhynchosporion albae, Sphagnion medii, Vaccinio-Piceion, Pinion mughi.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 7.191 ha 5.2 1.62
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.739 ha 0.53 1.35
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 25.835 ha 18.69 1.61
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.127 ha 0.82 1.35
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 75.344 ha 54.49 2.69
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.217 ha 0.16 1.65
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 1.173 ha 0.85 1.08

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Agonum ericeti -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Bolitobius inclinans -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Hypnoidus riparius -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Myllaena kraatzi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Philonthus nigrita -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Pterostichus rufitarsis cordatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Tachyporus transversalis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Xantholinus tricolor -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Scheuchzeria palustris blatnice bahenní Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2009
Cévnaté rostliny Betula carpatica bříza karpatská -- -- Chybí údaje (DD) -- 2009
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Vážky Somatochlora alpestris lesklice horská -- -- Ohrožený (EN) -- 2006
Vážky Somatochlora arctica lesklice severská -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 42

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.