Rašeliniště Jizerky

Horní Jizera

RS13.02
Lokalizace: 50.828895N 15.324174E
Rozloha: 187.269 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: NPR
Nadmořská výška: 864 - 925 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Pánev říčky Jizerky a jejích přítoků s komplexem vrchovišť s jezírky, porostů kleče a podmáčených smrčin. Kolem meandrujícího toku Jizerky jsou vytvořeny štěrkopískové náplavy. Safírový potok je mineralogické naleziště evropského významu. Společenstva tříd Oxycocco-Sphagnetea, Scheuchzerio-Caricetea fuscae.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.328 ha 0.17 1
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 9.282 ha 4.96 3.29
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.861 ha 0.46 3
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 7.240 ha 3.87 1.21
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 4.988 ha 2.66 1.37
T2.3A Podhorské a horské smilkové trávníky s rozptýlenými porosty jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0.201 ha 0.11 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 23.727 ha 12.67 1.75
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 15.201 ha 8.12 1.34
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 50.128 ha 26.77 2.11
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.675 ha 0.36 1.4
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 19.170 ha 10.24 1.04

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Lišejníky Lecanora persimilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Cladonia cornuta -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Lišejníky Cladonia deformis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Cladonia glauca -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Cladonia pleurota -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Cladonia stygia -- -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Cladonia sulphurina -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Fellhanera subtilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Frutidella pullata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Hypogymnia tubulosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Imshaugia aleurites -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Ionaspis lacustris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Lecania naegelii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Hydroporus longicornis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 94

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.