U jezera (Rašeliniště u jezera, Cínovecké rašeliniště, Rašeliniště na Cínovci)

Krušnohorská rašeliniště

RS12.22
Lokalizace: 50.716733N 13.738201E
Rozloha: 228.741 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 788 - 891 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

botanický a entomologický význam

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 8.495 ha 3.71 2.92
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.440 ha 0.19 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 14.375 ha 6.28 3.1
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 28.894 ha 12.63 2.75
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 74.311 ha 32.49 3.99
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.776 ha 0.34 4
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 19.720 ha 8.62 1.17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Vážky Somatochlora alpestris lesklice horská -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Vážky Somatochlora arctica lesklice severská -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Vážky Cordulegaster boltonii páskovec kroužkovaný -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum balticum rašeliník baltský -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum cuspidatum rašeliník bodlavý -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum tenellum rašeliník nejměkčí -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2014
Cévnaté rostliny Ledum palustre rojovník bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2005
Cévnaté rostliny Drosera anglica rosnatka anglická Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 22

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.