Flájské rašeliniště (Rašeliniště Fláje)

Krušnohorská rašeliniště

RS12.20
Lokalizace: 50.663477N 13.610269E
Rozloha: 82.733 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Rašeliniště a slatiniště
Nadmořská výška: 767 - 886 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

ichtyologický a ornitologický význam

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.528 ha 0.64 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 15.421 ha 18.64 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.068 ha 0.08 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 2.342 ha 2.83 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.009 ha 0.01 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Epipactis palustris kruštík bahenní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Trientalis europaea sedmikvítek evropský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Tephroseris crispa starček potoční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.