Grünwaldské vřesoviště (Oldříšské vřesoviště)

Krušnohorská rašeliniště

RS12.19
Lokalizace: 50.689319N 13.672077E
Rozloha: 395,298 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, PO, PR
Nadmořská výška: 790 - 863 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

krajinně ekologicky a botanicky významný, ornitologický význam

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0,555 ha 0,14 2
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,968 ha 0,24 2
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 22,100 ha 5,59 2,45
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 53,460 ha 13,52 2,12
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 26,751 ha 6,77 2,23
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 28,134 ha 7,12 2,09
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 10,054 ha 2,54 1,9
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 8,376 ha 2,12 2,01
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 1,503 ha 0,38 1,01
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 49,676 ha 12,57 2,44
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3,991 ha 1,01 3,68

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Polyommatus amandus modrásek ušlechtilý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Ciconia ciconia čáp bílý Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Ilybius aenescens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Coturnix coturnix křepelka polní Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Hypnoidus riparius -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Mechorosty Calypogeia sphagnicola kryjnice rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Aromia moschata tesařík pižmový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Pharmacis fusconebulosa hrotnokřídlec kapradinový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Falcaria lacertinaria srpokřídlec březový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Mechorosty Calypogeia fissa kryjnice zaříznutá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Stellaria longifolia ptačinec dlouholistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
První 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Poslední Zobrazeno: 60 - 75 z 122

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.