Grünwaldské vřesoviště (Oldříšské vřesoviště)

Krušnohorská rašeliniště

RS12.19
Lokalizace: 50.689319N 13.672077E
Rozloha: 395,298 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, PO, PR
Nadmořská výška: 790 - 863 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

krajinně ekologicky a botanicky významný, ornitologický význam

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 8,376 ha 2,12 2,01
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,968 ha 0,24 2
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0,555 ha 0,14 2
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 22,100 ha 5,59 2,45
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 1,503 ha 0,38 1,01
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 26,751 ha 6,77 2,23
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 28,134 ha 7,12 2,09
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 10,054 ha 2,54 1,9
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 49,676 ha 12,57 2,44
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3,991 ha 1,01 3,68
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 53,460 ha 13,52 2,12

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2014
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum tenellum rašeliník nejměkčí -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum subsecundum rašeliník jednostranný -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum subnitens rašeliník lesklý -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum angustifolium rašeliník úzkolistý -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum auriculatum -- -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum cuspidatum rašeliník bodlavý -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum rubellum rašeliník červený -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum fimbriatum rašeliník třásnitý -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2014
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 122

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.