Grünwaldské vřesoviště (Oldříšské vřesoviště)

Krušnohorská rašeliniště

RS12.19
Lokalizace: 50.689319N 13.672077E
Rozloha: 395,298 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, PO, PR
Nadmořská výška: 790 - 863 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

krajinně ekologicky a botanicky významný, ornitologický význam

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 28,134 ha 7,12 2,09
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3,991 ha 1,01 3,68
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 10,054 ha 2,54 1,9
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 53,460 ha 13,52 2,12
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,968 ha 0,24 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 26,751 ha 6,77 2,23
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 22,100 ha 5,59 2,45
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 49,676 ha 12,57 2,44
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 1,503 ha 0,38 1,01
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0,555 ha 0,14 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 8,376 ha 2,12 2,01

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2014
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum tenellum rašeliník nejměkčí -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum subsecundum rašeliník jednostranný -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum subnitens rašeliník lesklý -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum angustifolium rašeliník úzkolistý -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum auriculatum -- -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum cuspidatum rašeliník bodlavý -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum rubellum rašeliník červený -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum fimbriatum rašeliník třásnitý -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2014
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 122

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.