Macecha (Spittelwiese)

Krušnohorská rašeliniště

RS12.13
Lokalizace: 50.393919N 12.994989E
Rozloha: 127.584 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Nadmořská výška: 1000 - 1117 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Nejvýše položené svahové rašeliniště na okrese Chomutov. Leží na JZ, J a JV svahu Macechy (1113 m). Tvoří ho komplex několika typů biotopu. Na západním okraji lokality je rozvodnicové vrchoviště s klečovým porostem. Na vrchoviště navazuje východním směrem rozsáhlé prameniště (Černý potok, Bílá voda).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 0.223 ha 0.17 2
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 43.494 ha 34.09 3.21
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.611 ha 0.48 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.338 ha 1.05 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 46.847 ha 36.72 3.24
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 7.000 ha 5.49 1.28
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 15.634 ha 12.25 3.36
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.087 ha 1.64 2
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 9.525 ha 7.47 2.77
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.394 ha 0.31 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Acanthis flammea -- -- -- -- -- 2001
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2013
Cévnaté rostliny Luzula sudetica bika sudetská -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2001
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2001
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2001
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Ohrožený (EN) -- 2002
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Meum athamanticum koprník štětinolistý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2002
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2001
Savci Martes martes kuna lesní -- HD V -- -- 2001
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2002
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 37

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.