Klikvové rašeliniště (Moosbeerheid, Dúrres Heid, Kalek)

Krušnohorská rašeliniště

RS12.12
Lokalizace: 50.545742N 13.306803E
Rozloha: 389.913 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Nadmořská výška: 781 - 855 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozvodnicové vrchoviště ležící asi 2 km V obce Kalek. Nejhodnotnější část s klečí má různé typy vod, smrčina v západní části poškozena exhaláty, po okrajích březové porosty, na severním okraji rybník.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.973 ha 0.25 2
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 18.802 ha 4.82 2
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.013 ha -- 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3.837 ha 0.98 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.849 ha 0.47 3
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 63.724 ha 16.34 2.09
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 7.953 ha 2.04 1.72
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 91.063 ha 23.35 1.66
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 1.001 ha 0.26 1
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 30.045 ha 7.71 1.16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2010
Mechorosty Dicranum bonjeanii dvouhrotec bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Meum athamanticum koprník štětinolistý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2004
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Diphasiastrum complanatum plavuník zploštělý Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2004
Cévnaté rostliny Lycopodium clavatum plavuň vidlačka -- HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Stellaria palustris ptačinec bahenní -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum cuspidatum rašeliník bodlavý -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2014
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 31

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.