Jelení rašeliniště (Blauhutheide, Grosse Heide, Boleboř)

Krušnohorská rašeliniště

RS12.11
Lokalizace: 50.559952N 13.386869E
Rozloha: 72.541 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Nadmořská výška: 832 - 859 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Klečový porost a zbytky smrčiny, mnoho vodních ploch různých typů. Leží V silnice Boleboř – Kalek.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 1.254 ha 1.73 2
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.424 ha 0.58 2
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.259 ha 0.36 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 6.033 ha 8.32 1.75
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 9.342 ha 12.88 2.5
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 1.480 ha 2.04 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 20.055 ha 27.65 1.72
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 1.037 ha 1.43 1
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 3.933 ha 5.42 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.408 ha 0.56 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Lathyrus linifolius hrachor horský -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Alnus alnobetula olše zelená -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Cirsium eriophorum pcháč bělohlavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Lycopodium clavatum plavuň vidlačka -- HD V Zranitelný (VU) -- 2014
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum cuspidatum rašeliník bodlavý -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum contortum rašeliník modřínový -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum riparium rašeliník pobřežní -- HD V -- -- 2014
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 24

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.