Na spáleništi

Krušnohorská rašeliniště

RS12.10
Lokalizace: 50.440183N 13.089667E
Rozloha: 222,390 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, PO
Nadmořská výška: 728 - 866 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozvodnicové vrchoviště odvodňované západně do potoka Černá voda a východně do Hamerského potoka je v nadmořské výšce kolem 870 m. Leží na V obce Kovářská, střední část pokryta klečí, západní okraj narušen starou těžbou.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,068 ha 0,03 2
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,538 ha 0,24 4
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,001 ha -- 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6,203 ha 2,79 2
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 21,536 ha 9,68 2,79
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 22,005 ha 9,9 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,131 ha 0,06 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 41,395 ha 18,61 3,73
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 7,713 ha 3,47 3,1
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1,309 ha 0,59 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum balticum rašeliník baltský -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum cuspidatum rašeliník bodlavý -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum papillosum rašeliník bradavčitý -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum tenellum rašeliník nejměkčí -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum centrale rašeliník středový -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum fimbriatum rašeliník třásnitý -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum rubellum rašeliník červený -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Ledum palustre rojovník bahenní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Cerastium pumilum rožec nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
První 1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 45 - 60 z 81

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.