Prameniště Chomutovky

Krušnohorská rašeliniště

RS12.09
Lokalizace: 50.500721N 13.203214E
Rozloha: 731,753 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, PO, PR
Nadmořská výška: 839 - 905 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,042 ha 0,01 1,09
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 10,226 ha 1,4 3,26
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 43,937 ha 6 2,28
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 1,845 ha 0,25 1,49
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0,619 ha 0,08 1,11
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 12,690 ha 1,73 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,172 ha 0,02 2
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0,002 ha -- 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,687 ha 0,23 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 8,744 ha 1,19 1,61
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 2,257 ha 0,31 2
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 1,748 ha 0,24 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 325,943 ha 44,54 2,2
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 189,830 ha 25,94 1,33
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,609 ha 0,08 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2015
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice pyrenejská blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Pinus × pseudopumilio borovice vystoupavá rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Betula carpatica bříza karpatská -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Cévnaté rostliny Betula nana bříza trpasličí Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Houby Mycena megaspora helmovka velkovýtrusná -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 74

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.