Prameniště Chomutovky

Krušnohorská rašeliniště

RS12.09
Lokalizace: 50.500721N 13.203214E
Rozloha: 731.753 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Nadmořská výška: 839 - 905 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 12.690 ha 1.73 2
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0.002 ha -- 2
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 10.226 ha 1.4 3.26
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.042 ha 0.01 1.08
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.687 ha 0.23 2
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 1.845 ha 0.25 1.49
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.172 ha 0.02 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 43.936 ha 6 2.28
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 8.744 ha 1.19 1.61
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 1.748 ha 0.24 2
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 2.257 ha 0.31 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 325.943 ha 44.54 2.2
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.620 ha 0.08 1.11
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 189.830 ha 25.94 1.33
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.609 ha 0.08 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2015
Ptáci Acanthis flammea -- -- -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Motýli Aporia crataegi bělásek ovocný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Betula carpatica bříza karpatská -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Cévnaté rostliny Betula nana bříza trpasličí Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Meum athamanticum koprník štětinolistý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Houby Leccinum variicolor kozák barvoměnný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Savci Martes martes kuna lesní -- HD V -- -- 2006
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 52

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.