Polské rašeliniště (Polackenheide, Hora Sv. Šebestiana III.)

Krušnohorská rašeliniště

RS12.08
Lokalizace: 50.530622N 13.245008E
Rozloha: 225.307 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Nadmořská výška: 800 - 820 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Jedno z nejméně narušených krušnohorských vrchovišť, S od Hory Sv. Šebestiána. Porost z 80% kleč, okraje smrčina, místy loučky, hojné jsou různé typy stojatých vod, na okrajích dva rašelinišťní rybníčky s charakteristickou faunou vodních brouků.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 19.063 ha 8.46 2.33
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.010 ha -- 2
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 1.244 ha 0.55 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.003 ha -- 3
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 2.691 ha 1.19 1.35
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.778 ha 0.35 4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 34.488 ha 15.31 2.04
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 5.709 ha 2.53 2.02
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 32.791 ha 14.55 1.86
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.131 ha 0.06 1
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.979 ha 0.43 1.24
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 77.750 ha 34.51 1.99

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Acanthis flammea -- -- -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2001
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2010
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2002
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Meum athamanticum koprník štětinolistý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex limosa ostřice bažinná Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2014
Vážky Cordulegaster boltonii páskovec kroužkovaný -- -- Zranitelný (VU) -- 2005
Mechorosty Sphagnum majus rašeliník Dusénův -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum cuspidatum rašeliník bodlavý -- HD V -- -- 2014
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 31

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.