Novodomské rašeliniště

Krušnohorská rašeliniště

RS12.06
Lokalizace: 50.551059N 13.266084E
Rozloha: 466,966 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NPR, PO
Nadmořská výška: 789 - 850 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rašeliniště se starým, dnes zarostlým odvodňovacím systémem a regenerujícími, dříve roztěženými okrajovými plochami. Střední část porůstá kompaktní porost borovice blatky. Okrajové části přecházejí v smrkový porost s vtroušeným javorem klenem a břízou, místy i bukem. V rezervaci je živá tůňka o rozloze asi 1 ha, pokrytá vrstvou rašeliníku.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 181,665 ha 38,9 1,43
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 3,237 ha 0,69 1,12
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 134,681 ha 28,84 1,59
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 11,264 ha 2,41 1,12
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 15,289 ha 3,27 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 51,751 ha 11,08 2,01
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2,276 ha 0,49 3
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0,583 ha 0,12 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Houby Pseudoclitocybe cyathiformis strmělka číškovitá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Mechorosty Sphagnum papillosum rašeliník bradavčitý -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Warnstorfia pseudostraminea srpnatka žlutavá -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Mechorosty Tayloria tenuis mrvenka štíhlá -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Mechorosty Splachnum sphaericum volatka kulatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Mechorosty Splachnum ampullaceum volatka baňatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum rubellum rašeliník červený -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum riparium rašeliník pobřežní -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum magellanicum rašeliník prostřední -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2013
První 1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 81

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.