Novodomské rašeliniště

Krušnohorská rašeliniště

RS12.06
Lokalizace: 50.551059N 13.266084E
Rozloha: 466,966 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NPR, PO
Nadmořská výška: 789 - 850 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rašeliniště se starým, dnes zarostlým odvodňovacím systémem a regenerujícími, dříve roztěženými okrajovými plochami. Střední část porůstá kompaktní porost borovice blatky. Okrajové části přecházejí v smrkový porost s vtroušeným javorem klenem a břízou, místy i bukem. V rezervaci je živá tůňka o rozloze asi 1 ha, pokrytá vrstvou rašeliníku.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 11,264 ha 2,41 1,12
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0,583 ha 0,12 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 134,681 ha 28,84 1,59
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 51,751 ha 11,08 2,01
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 15,289 ha 3,27 1
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 181,665 ha 38,9 1,43
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 3,237 ha 0,69 1,12
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2,276 ha 0,49 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Houby Pseudoclitocybe cyathiformis strmělka číškovitá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Mechorosty Sphagnum papillosum rašeliník bradavčitý -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Warnstorfia pseudostraminea srpnatka žlutavá -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Mechorosty Tayloria tenuis mrvenka štíhlá -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Mechorosty Splachnum sphaericum volatka kulatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Mechorosty Splachnum ampullaceum volatka baňatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum rubellum rašeliník červený -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum riparium rašeliník pobřežní -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- -- -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2013
První 1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 80

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.