Novodomské rašeliniště

Krušnohorská rašeliniště

RS12.06
Lokalizace: 50.551059N 13.266084E
Rozloha: 466.966 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: NPR
Nadmořská výška: 789 - 850 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rašeliniště se starým, dnes zarostlým odvodňovacím systémem a regenerujícími, dříve roztěženými okrajovými plochami. Střední část porůstá kompaktní porost borovice blatky. Okrajové části přecházejí v smrkový porost s vtroušeným javorem klenem a břízou, místy i bukem. V rezervaci je živá tůňka o rozloze asi 1 ha, pokrytá vrstvou rašeliníku.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.583 ha 0.12 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2.276 ha 0.49 3
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 51.751 ha 11.08 2.01
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 15.289 ha 3.27 1
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 11.264 ha 2.41 1.12
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 134.680 ha 28.84 1.59
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 3.237 ha 0.69 1.12
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 181.665 ha 38.9 1.43

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Acanthis flammea -- -- -- -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2013
Cévnaté rostliny Betula nana bříza trpasličí Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Mechorosty Calypogeia fissa kryjnice zaříznutá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Vážky Somatochlora alpestris lesklice horská -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Vážky Somatochlora arctica lesklice severská -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Mechorosty Tayloria tenuis mrvenka štíhlá -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 48

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.