Božídarské rašeliniště

Krušnohorská rašeliniště

RS12.02
Lokalizace: 50.398807N 12.861818E
Rozloha: 1 806.674 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: NPR, PR
Nadmořská výška: 900 - 1128 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Velký rašelinný komplex okolo čedičového Špičáku Z od Božího Daru až k osadě Rýžovna. Jde o komplex rozvodnicových i svahových rašelinišť na suťových vývěrech puklinových vod. Rozlehlé porosty blatky přecházejí zčásti v smrkové porosty, zčásti do horských rašelinných luk. Jádro tvořeno vrchovištním rašeliništěm s klečí. Významné z mykologického hlediska.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1.695 ha 0.09 2
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 96.981 ha 5.37 2.44
L5.2 Horské klenové bučiny 9140 Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským – Rumex arifolius) 4.984 ha 0.28 1.15
L9.3 Horské papratkové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 8.637 ha 0.48 1.07
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 109.288 ha 6.05 3.38
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 384.830 ha 21.3 2.89
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.206 ha 0.01 2
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 1.025 ha 0.06 2.49
R1.1 Luční pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0.045 ha -- 1
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.164 ha 0.01 2
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.001 ha -- 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3.333 ha 0.18 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.244 ha 0.01 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.507 ha 0.03 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 9.147 ha 0.51 1.84
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 30

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Pavouci Hahnia difficilis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2014
Lišejníky Fuscidea cyathoides -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Lišejníky Lecidea lapicida -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Mechorosty Schljakovia kunzeana -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Pavouci Talavera parvistyla -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Lišejníky Baeomyces placophyllus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Ploštice Cyrtorhinus caricis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Acanthis flammea -- -- -- -- -- 2014
Stejnokřídlí Kelisia vittipennis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Stejnokřídlí Muellerianella extrusa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Stejnokřídlí Nothodelphax distincta -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 170

Fotografie