Dolní zdrž Nové Mlýny

Mokřady dolního Podyjí

RS09.16
Lokalizace: 48.881328N 16.687351E
Rozloha: 1 519,261 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Údolní nádrž
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 158 - 175 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Nádrž napuštěna v roce 1989. Průměrná hloubka činí okolo 5 m, souvislá vodní hladina bez ostrůvků. Ponecháno 20 vzrostlých stromů – v současné době zbývají poslední 3 a torza několika dalších. Na těchto stromech kolonie kormorána velkého. Význačné shromaždiště a zimoviště vodních ptáků.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,058 ha -- 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,327 ha 0,02 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,591 ha 0,1 2,36
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2,308 ha 0,15 3,32
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 5,184 ha 0,34 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Andrena rufula -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Blanokřídlí Sphecodes nomioidis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Blanokřídlí Nomada piccioliana -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Amara lucida -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Odonteus armiger chrobák ozbrojený Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Poecilus sericeus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2017
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Microcarbo pygmaeus kormorán malý -- BD I -- -- 2021
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Mergellus albellus morčák malý -- BD I -- -- 2021
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2021
Ptáci Merops apiaster vlha pestrá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Motacilla flava flava konipas luční středoevropský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Milvus migrans luňák hnědý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 122

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.