Dolní zdrž Nové Mlýny

Mokřady dolního Podyjí

RS09.16
Lokalizace: 48.881328N 16.687351E
Rozloha: 1 519,261 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Údolní nádrž
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 158 - 175 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Nádrž napuštěna v roce 1989. Průměrná hloubka činí okolo 5 m, souvislá vodní hladina bez ostrůvků. Ponecháno 20 vzrostlých stromů – v současné době zbývají poslední 3 a torza několika dalších. Na těchto stromech kolonie kormorána velkého. Význačné shromaždiště a zimoviště vodních ptáků.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 5,184 ha 0,34 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,591 ha 0,1 2,36
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2,308 ha 0,15 3,32
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,058 ha -- 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,327 ha 0,02 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Gavia stellata potáplice malá -- BD I -- -- 2020
Ptáci Hydrocoloeus minutus racek malý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Ardeola ralloides volavka vlasatá -- BD I -- -- 2019
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2012
Ptáci Branta ruficollis berneška rudokrká -- BD I -- -- 2020
Ptáci Calidris pugnax jespák bojovný -- ČR, BD II -- -- 2020
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Alopochen aegyptiaca husice nilská -- -- -- 1143/2014 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Falco columbarius dřemlík tundrový Silně ohrožený BD I -- -- 2018
Ptáci Gavia arctica potáplice severní -- BD I -- -- 2019
Ptáci Hydroprogne caspia rybák velkozobý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Mergellus albellus morčák malý -- BD I -- -- 2021
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 127

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.