Sekulská Morava

Mokřady dolního Podyjí

RS09.14
Lokalizace: 48.625694N 16.952327E
Rozloha: 20,789 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL, PO
Nadmořská výška: 150 - 150 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Typická ukázka jak tvrdého (dub, jasan, jilm), tak měkkého (vrba, topol) luhu u soutoku Moravy a Dyje, s odříznutým meandrem původního toku Moravy. Vegetace: Lemnion minoris, na obnaženém dně Bidention tripartiti, v okolí ramene Phragmition communis a zbytky měkkého luhu Salicion albae, ostřicové porosty sv. Caricion gracilis. Lokalita byla v posledních desetiletích ochuzena o řadu významných druhů (voďanka žabí, stulík žlutý, leknín bílý), z dříve silné populace kotvice plovoucí byli v roce 1994 pozorováni poslední tři sterilní jedinci. Příčinou takových změn ve skladbě vegetace je zřejmě degradace stanoviště způsobená dlouhodobou absencí záplav.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2,480 ha 11,93 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,487 ha 11,96 2
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 15,214 ha 73,18 2,15
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,608 ha 2,92 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Teredus cylindricus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Lymexylon navale -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Rhacopus attenuatus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Brouci Pycnomerus terebrans -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Platynus krynickii -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Paraphotistus nigricornis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Nemadus colonoides -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Mycetophagus piceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Rhizophagus perforatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Mycetochara flavipes -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Mordellaria aurofasciata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Melicius cylindrus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Gasterocercus depressirostris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Rhizophagus oblongicollis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 65

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.