Pastvisko

Mokřady dolního Podyjí

RS09.12
Lokalizace: 48.812886N 16.797853E
Rozloha: 62,391 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: EVL, NPP
Nadmořská výška: 156 - 158 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Mokřadní bylinné společenstvo, významné hnízdiště řady ptačích druhů.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 0,045 ha 0,07 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3,743 ha 6 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 13,112 ha 21,02 2,11
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 16,192 ha 25,95 1,11
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 2,719 ha 4,36 2,89
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3,973 ha 6,37 2,5

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Mycetophagus piceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Suphrodytes dorsalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Symbiotes gibberosus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Lymexylon navale -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Melandrya barbata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Melanotus crassicollis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Microrhagus emyi -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Brouci Microrhagus lepidus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Mycetophagus fulvicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Limnoxenus niger -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Rhopalocerus rondanii -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Brouci Oedemera croceicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Osphya bipunctata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Oxylaemus cylindricus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 183

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.