Lubeš

Mokřady dolního Podyjí

RS09.10
Lokalizace: 48.786425N 16.858082E
Rozloha: 107,569 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL
Nadmořská výška: 154 - 158 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Typická flóra a fauna vyzrálého lužního lesa a starých ramen.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 1,878 ha 1,75 4
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0,037 ha 0,03 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,070 ha 0,07 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 7,056 ha 6,56 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,014 ha 0,01 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,153 ha 0,14 2,24
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 79,405 ha 73,82 1,98
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,407 ha 1,31 3,16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Nemadus colonoides -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Eustrophus dermestoides -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Mycetophagus piceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Mycetophagus ater -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Ptinus schlerethi -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Pycnomerus terebrans -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Hypulus quercinus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Eucnemis capucina -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Oxylaemus cylindricus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Rhizophagus cribratus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Rhizophagus perforatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Symbiotes gibberosus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Clemmus troglodytes -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Brouci Teredus cylindricus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 61

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.