Dolní mušovský luh

Mokřady dolního Podyjí

RS09.04
Lokalizace: 48.914397N 16.597716E
Rozloha: 41,253 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL, PP
Nadmořská výška: 167 - 167 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Přirozený zbytek lužního lesa podsv. Ulmenion s charakteristickou flórou a faunou. Významné nocoviště zimujících orlů mořských, početný výskyt ladoňky vídeňské.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 35,816 ha 86,82 3,62
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1,692 ha 4,1 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Conyza canadensis turanka kanadská -- -- -- BL3 2017
Cévnaté rostliny Helianthus tuberosus topinambur hlíznatý -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Galinsoga quadriradiata pěťour srstnatý -- -- -- BL3 2017
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Solidago gigantea zlatobýl obrovský -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Fraxinus pennsylvanica jasan pensylvánský -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2017
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2017
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014 2017
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2014
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2019
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2017
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 64

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.