Betlém

Mokřady dolního Podyjí

RS09.02
Lokalizace: 48.906718N 16.588082E
Rozloha: 11.277 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 168 - 169 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Mokřad vzniklý na místě bývalé pískovny a štěrkovny: vzor regenerace devastovaného luhu, ukázka sukcese původních společenstev.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.473 ha 13.07 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.151 ha 1.34 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.812 ha 24.94 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.456 ha 21.78 2
T3.3A Subpanonské stepní trávníky 6240 Subpanonské stepní trávníky 0.982 ha 8.71 2
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0.578 ha 5.12 1.95

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Graptodytes granularis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Hydrovatus cuspidatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Limnoxenus niger -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Měkkýši Stagnicola palustris blatenka bažinná -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Dianthus pontederae hvozdík Pontederův -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2009
Cévnaté rostliny Ulmus minor jilm habrolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Ulmus laevis jilm vaz -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Nymphaea alba leknín bílý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2009
Cévnaté rostliny Thymus pannonicus mateřídouška panonská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Mnohonožky Julus scanicus mnohonožka lužní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Lemna trisulca okřehek trojbrázdý -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 23

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.