Azant – Nejdecké louky

Mokřady dolního Podyjí

RS09.01
Lokalizace: 48.81448N 16.782055E
Rozloha: 533.220 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Soustava rybníků
Nadmořská výška: 156 - 160 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Zachovalá část dyjské nivy se střídáním lesních porostů, zbytků nivních luk a starých ramen včetně odříznutého koryta Dyje. Botanicky a hydrobiologicky cenné tůně a lužní louky.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 8.156 ha 1.53 1.99
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.308 ha 0.06 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 36.231 ha 6.79 3.01
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6.146 ha 1.15 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.163 ha 0.03 4
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8.661 ha 1.62 3.69
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 0.753 ha 0.14 3.5
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 4.867 ha 0.91 1.55
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 268.219 ha 50.3 2.06
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.552 ha 0.29 3.37

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Agrilus hastulifer -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Lymexylon navale -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
Brouci Agrilus viscivorus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Trachypteris picta decastigma -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Stenagostus rhombeus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2006
Brouci Scolytus ensifer -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
Brouci Protaetia affinis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2006
Brouci Protaetia aeruginosa -- -- -- -- -- 2012
Brouci Pogonocherus ovatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Brouci Osphya bipunctata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
Brouci Opilo pallidus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
Brouci Nalanda fulgidicollis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Microrhagus lepidus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2006
Brouci Triplax lepida -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
Brouci Eucnemis capucina -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2006
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 233

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.