Rašeliniště Mirochov

Třeboňská rašeliniště

RS08.05
Lokalizace: 49.011559N 14.956904E
Rozloha: 217,177 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 470 - 487 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Přechodové rašeliniště, přibližně z jedné poloviny (S část) odlesněné a vytěžené. Zbývající část pokryta souvislým porostem smrku a borovice lesní, v některých partiích borovice blatka s rojovníkem bahenním v podrostu. V jižní části v řidším porostu borovice lesní souvislé porosty vlochyně bahenní. Charakteristická je fauna bezobratlých ze skupiny tyrfobiontů s řadou druhů glaciálních reliktů.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L10.3 Suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť 91D0 Rašelinný les 14,646 ha 6,74 1,1
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 21,128 ha 9,73 1,62
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,176 ha 0,08 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,097 ha 0,04 1,55
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2,030 ha 0,93 1
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 3,974 ha 1,83 2,84
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 123,020 ha 56,65 2,54
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,155 ha 0,07 2,77
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,069 ha 0,03 3,94
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,136 ha 0,06 3,92
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0,070 ha 0,03 4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0,840 ha 0,39 4
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,390 ha 0,18 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,070 ha 0,03 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Anastrangalia reyi -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Cryptocephalus quadripustulatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Serropalpus barbatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Rhantus suturellus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Pogonocherus ovatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Bidessus grossepunctatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Monochamus saltuarius -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Microon sahlbergi -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Hydaticus aruspex -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Peltis ferruginea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Cryptocephalus marginatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Chrysobothris igniventris -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Buprestis haemorrhoidalis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 73

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.