Žofinka

Třeboňská rašeliniště

RS08.04
Lokalizace: 48.826395N 14.880583E
Rozloha: 277,311 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Kanál, stoka, příkop
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR
Nadmořská výška: 470 - 475 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozsáhlé lesní pánevní rašeliniště prakticky neovlivněné těžbou rašeliny v minulosti. Blatkové bory Pino rotundatae - Sphagnetum, s charakteristickou zonací přes rašelinné bory Vaccinio uliginosi - Pinetum k obvodovým podmáčeným smrčinám. V podrostu blatkových a rašelinných borů souvislé bohaté porosty rojovníku bahenního. Významná entomologická lokalita s výskytem mnoha endemických a reliktních druhů či poddruhů hmyzu. Lokalita byla postižena rozsáhlým polomem, který však neměl výraznější negativní dopady na přírodní hodnoty.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 86,599 ha 31,23 1,78
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,506 ha 0,9 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,548 ha 0,2 1,86
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0,050 ha 0,02 4
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 1,365 ha 0,49 1,58
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 5,842 ha 2,11 3,86
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,012 ha -- 3
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 122,003 ha 44 1,55
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 12,335 ha 4,45 1,66
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 4,126 ha 1,49 3,93

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Athous zebei -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Xylita laevigata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Motýli Protolampra sobrina -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Motýli Syngrapha interrogationis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Motýli Acronicta menyanthidis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Motýli Eupithecia gelidata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Motýli Arichanna melanaria -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Motýli Lithophane lamda -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2014
Brouci Buprestis haemorrhoidalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Buprestis rustica -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Rhizophagus grandis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Menesia bipunctata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Laccobius albipes -- -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2014
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 74

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.