Široké blato

Třeboňská rašeliniště

RS08.03
Lokalizace: 48.905818N 14.985278E
Rozloha: 120,276 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 492 - 500 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Unikátní lesní přechodové rašeliniště, částečně v minulosti těžené, na většině plochy však s původním porostem blatky, rojovníkem bahenním a dalšími typickými zástupci rašelinné flóry. Velmi zajímavá je především entomofauna, vzhledem k poloze těsně na státní hranici však zde byl výzkum jen velmi omezený.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,053 ha 0,04 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,361 ha 0,3 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,454 ha 0,38 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,097 ha 0,08 3,18
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,808 ha 0,67 3,93
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,031 ha 0,03 4
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0,163 ha 0,14 3,11
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2,678 ha 2,23 1,01
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,030 ha 0,02 1
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 12,092 ha 10,05 2,64
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 35,769 ha 29,74 1,24
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 25,102 ha 20,87 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 9,176 ha 7,63 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Ampedus tristis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Donacia obscura -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Serropalpus barbatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Peltis ferruginea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Neocrepidodera brevicollis -- -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2018
Brouci Monochamus saltuarius -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Melanophila cyanea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Anastrangalia reyi -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Hydaticus aruspex -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Cryptocephalus quadripustulatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Cryptocephalus parvulus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Buprestis haemorrhoidalis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Buprestis octoguttata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Chrysobothris igniventris -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 63

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.