Široké blato

Třeboňská rašeliniště

RS08.03
Lokalizace: 48.905818N 14.985278E
Rozloha: 120,276 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 492 - 500 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Unikátní lesní přechodové rašeliniště, částečně v minulosti těžené, na většině plochy však s původním porostem blatky, rojovníkem bahenním a dalšími typickými zástupci rašelinné flóry. Velmi zajímavá je především entomofauna, vzhledem k poloze těsně na státní hranici však zde byl výzkum jen velmi omezený.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,053 ha 0,04 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,361 ha 0,3 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,454 ha 0,38 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,097 ha 0,08 3,18
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0,163 ha 0,14 3,11
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,030 ha 0,02 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,808 ha 0,67 3,93
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,031 ha 0,03 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2,678 ha 2,23 1,01
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 12,092 ha 10,05 2,64
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 35,769 ha 29,74 1,24
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 25,102 ha 20,87 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 9,176 ha 7,63 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Ampedus tristis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Donacia obscura -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Serropalpus barbatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Peltis ferruginea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Neocrepidodera brevicollis -- -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2018
Brouci Monochamus saltuarius -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Melanophila cyanea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Anastrangalia reyi -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Hydaticus aruspex -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Cryptocephalus quadripustulatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Cryptocephalus parvulus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Buprestis haemorrhoidalis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Buprestis octoguttata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Chrysobothris igniventris -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 63

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.