Červené blato

Třeboňská rašeliniště

RS08.01
Lokalizace: 48.867322N 14.803444E
Rozloha: 349,673 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR
Nadmořská výška: 459 - 479 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozsáhlé lesní pánevní rašeliniště porostlé blatkovými bory Pino rotundatae-Sphagnetum, s charakteristickou zonací přes rašelinné bory Vaccinio uliginosi-Pinetum k obvodovým podmáčeným smrčinám. V minulosti vytěžená část rašeliniště úspěšně regeneruje (Sphagnion medii, Leuco-Scheuchzerion). V podrostu blatkových a rašelinných borů souvislé bohaté porosty rojovníku bahenního. Ve starých těžebních jamách řada významných zástupců vyšších i nižších rostlin. Lokalita je ceněna především pro unikátní a mimořádnou bohatost arachno- a entomofauny, které jsou zde zastoupeny i řadou reliktních a endemických druhů a poddruhů.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 80,779 ha 23,1 1,05
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 43,187 ha 12,35 1,85
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 195,158 ha 55,81 1,61
L10.3 Suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť 91D0 Rašelinný les 7,640 ha 2,18 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Houby Russula sphagnicola holubinka rašeliníková -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Houby Pycnoporellus fulgens oranžovec vláknitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Houby Psilocybe fuscofulva lysohlávka tmavohnědá -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Houby Pseudoplectania nigrella ušíčko černé -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Houby Psathyrella sphagnicola -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Houby Mycena megaspora helmovka velkovýtrusná -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Houby Leccinum variicolor kozák barvoměnný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Houby Diplomitoporus flavescens outkovka žlutavá -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Houby Cortinarius tubarius pavučinec mokřadní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Houby Cortinarius rubellus pavučinec výjimečný -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Houby Cortinarius malicorius pavučinec oranžovolupenný -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Mechorosty Sphagnum squarrosum rašeliník kostrbatý -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2014
První 1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 30 - 45 z 89

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.