Červené blato

Třeboňská rašeliniště

RS08.01
Lokalizace: 48.867322N 14.803444E
Rozloha: 349,673 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR
Nadmořská výška: 459 - 479 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozsáhlé lesní pánevní rašeliniště porostlé blatkovými bory Pino rotundatae-Sphagnetum, s charakteristickou zonací přes rašelinné bory Vaccinio uliginosi-Pinetum k obvodovým podmáčeným smrčinám. V minulosti vytěžená část rašeliniště úspěšně regeneruje (Sphagnion medii, Leuco-Scheuchzerion). V podrostu blatkových a rašelinných borů souvislé bohaté porosty rojovníku bahenního. Ve starých těžebních jamách řada významných zástupců vyšších i nižších rostlin. Lokalita je ceněna především pro unikátní a mimořádnou bohatost arachno- a entomofauny, které jsou zde zastoupeny i řadou reliktních a endemických druhů a poddruhů.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 43,187 ha 12,35 1,85
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 195,158 ha 55,81 1,61
L10.3 Suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť 91D0 Rašelinný les 7,640 ha 2,18 1
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 80,779 ha 23,1 1,05

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Houby Pycnoporellus fulgens oranžovec vláknitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Motýli Callophrys rubi ostruháček ostružinový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Houby Diplomitoporus flavescens outkovka žlutavá -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Houby Cortinarius tubarius pavučinec mokřadní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Houby Cortinarius malicorius pavučinec oranžovolupenný -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Houby Cortinarius rubellus pavučinec výjimečný -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2014
Brouci Agrilus betuleti polník březový -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Stellaria longifolia ptačinec dlouholistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Coscinia cribraria přástevník fialkový -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum cuspidatum rašeliník bodlavý -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum papillosum rašeliník bradavčitý -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum squarrosum rašeliník kostrbatý -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2016
První 1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 45 - 60 z 89

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.