Červené blato

Třeboňská rašeliniště

RS08.01
Lokalizace: 48.867322N 14.803444E
Rozloha: 349,673 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR
Nadmořská výška: 459 - 479 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozsáhlé lesní pánevní rašeliniště porostlé blatkovými bory Pino rotundatae-Sphagnetum, s charakteristickou zonací přes rašelinné bory Vaccinio uliginosi-Pinetum k obvodovým podmáčeným smrčinám. V minulosti vytěžená část rašeliniště úspěšně regeneruje (Sphagnion medii, Leuco-Scheuchzerion). V podrostu blatkových a rašelinných borů souvislé bohaté porosty rojovníku bahenního. Ve starých těžebních jamách řada významných zástupců vyšších i nižších rostlin. Lokalita je ceněna především pro unikátní a mimořádnou bohatost arachno- a entomofauny, které jsou zde zastoupeny i řadou reliktních a endemických druhů a poddruhů.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 195,158 ha 55,81 1,61
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 80,779 ha 23,1 1,05
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 43,187 ha 12,35 1,85
L10.3 Suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť 91D0 Rašelinný les 7,640 ha 2,18 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Houby Psathyrella sphagnicola -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Brouci Chrysobothris igniventris -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Ampedus tristis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2014
Brouci Xylita laevigata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Stenagostus rufus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Phaenops formaneki bohemica -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Peltis ferruginea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Paraphotistus impressus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Uloma rufa -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Aphanisticus pusillus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Anisotoma axillaris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Anastrangalia reyi -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2015
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 89

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.