Červené blato

Třeboňská rašeliniště

RS08.01
Lokalizace: 48.867322N 14.803444E
Rozloha: 349,673 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR
Nadmořská výška: 459 - 479 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozsáhlé lesní pánevní rašeliniště porostlé blatkovými bory Pino rotundatae-Sphagnetum, s charakteristickou zonací přes rašelinné bory Vaccinio uliginosi-Pinetum k obvodovým podmáčeným smrčinám. V minulosti vytěžená část rašeliniště úspěšně regeneruje (Sphagnion medii, Leuco-Scheuchzerion). V podrostu blatkových a rašelinných borů souvislé bohaté porosty rojovníku bahenního. Ve starých těžebních jamách řada významných zástupců vyšších i nižších rostlin. Lokalita je ceněna především pro unikátní a mimořádnou bohatost arachno- a entomofauny, které jsou zde zastoupeny i řadou reliktních a endemických druhů a poddruhů.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 195,158 ha 55,81 1,61
L10.3 Suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť 91D0 Rašelinný les 7,640 ha 2,18 1
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 80,779 ha 23,1 1,05
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 43,187 ha 12,35 1,85

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Agrilus betuleti polník březový -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Paraphotistus impressus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Ampedus tristis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Xylita laevigata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Uloma rufa -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Trichius fasciatus zdobenec skvrnitý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Stenagostus rufus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Phaenops formaneki bohemica -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Phaenops cyanea krasec borový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Peltis ferruginea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2012
Brouci Chrysobothris igniventris -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2014
Brouci Dicerca furcata krasec vidličnatý -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Brouci Cicindela campestris svižník polní Ohrožený -- -- -- 2017
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 89

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.