Červené blato

Třeboňská rašeliniště

RS08.01
Lokalizace: 48.867322N 14.803444E
Rozloha: 349,673 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR
Nadmořská výška: 459 - 479 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozsáhlé lesní pánevní rašeliniště porostlé blatkovými bory Pino rotundatae-Sphagnetum, s charakteristickou zonací přes rašelinné bory Vaccinio uliginosi-Pinetum k obvodovým podmáčeným smrčinám. V minulosti vytěžená část rašeliniště úspěšně regeneruje (Sphagnion medii, Leuco-Scheuchzerion). V podrostu blatkových a rašelinných borů souvislé bohaté porosty rojovníku bahenního. Ve starých těžebních jamách řada významných zástupců vyšších i nižších rostlin. Lokalita je ceněna především pro unikátní a mimořádnou bohatost arachno- a entomofauny, které jsou zde zastoupeny i řadou reliktních a endemických druhů a poddruhů.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 80,779 ha 23,1 1,05
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 43,187 ha 12,35 1,85
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 195,158 ha 55,81 1,61
L10.3 Suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť 91D0 Rašelinný les 7,640 ha 2,18 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Agrilus betuleti -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Lišejníky Cladonia deformis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Evernia prunastri -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Cladonia rangiformis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Cladonia pleurota -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Cladonia norvegica -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Cladonia merochlorophaea -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2011
Brouci Ampedus tristis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Lišejníky Chaenotheca xyloxena -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Hypogymnia farinacea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Chaenotheca trichialis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Chaenotheca stemonea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Chaenotheca chrysocephala -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Chaenotheca brunneola -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Calicium trabinellum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 104

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.