Úpské rašeliniště

Krkonošská rašeliniště

RS07.02
Lokalizace: 50.736167N 15.704634E
Rozloha: 80,943 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO
Nadmořská výška: 1250 - 1400 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Subarktické vrcholové rašeliniště, prameniště Úpy a Bílého Labe. Součást 1. zóny Krkonošského národního parku.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,008 ha 0,01 3
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0,029 ha 0,04 2
A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace 4060 Alpínská a boreální vřesoviště 0,072 ha 0,09 1
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 2,172 ha 2,68 1
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 3,842 ha 4,75 1
A7 Kosodřevina 4070 Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) 8,749 ha 10,81 1,09
A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 14,377 ha 17,76 1
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 18,520 ha 22,88 1,02
A1.2 Zapojené alpínské trávníky 6150 Silikátové alpínské a boreální trávníky 31,934 ha 39,45 1,02

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Aconitum plicatum oměj šalamounek Ohrožený -- -- -- 2012
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Salix lapponum vrba laponská Kriticky ohrožený -- -- -- 2012
Cévnaté rostliny Veratrum album kýchavice bílá Ohrožený -- -- -- 2011
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2013
Netopýři Eptesicus nilssonii netopýr severní Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Gentiana asclepiadea hořec tolitovitý Ohrožený -- -- -- 2012
Cévnaté rostliny Rumex alpinus šťovík alpský -- -- -- BL3 2012
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2014
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2018
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 90

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.